Wednesday, August 8, 2007

Neerajanam - Ghallu ghallu na

Your Ad Here

Ghallu Ghallana gunde jhallana
pilla iidu tuLLi paddadii
ghallu
manasu tiiyaga, maatalaadaka, maunam endukannadi
ghallu
(Oy, hOy,..)
kshana maagaka, tanuvuugenu, ii sandhyaa samiiraalalO
anuraagame, tala uupenuu, niilaakaasa tiiraalalO
ghallu
kala giitamai pulakincenu, nava kaLyaNa naadaswaram
katha kaanidi, tudi lEnidi, mana hrudayaala niiraajanam
ghallu
lalla...lalla.......

No comments:

Labels