Wednesday, August 8, 2007

Devasadu - Jagame Maaya

Your Ad Here


Jagame maaya, bratuke maaya
Vedaalalo saramintenaya, ii vintenaya
jagame
kalimi lemulu kashtasukhalu kavadilo kundalani bhayameloyi
kavadi koyyenoy, kundalu mannenoy
kanugonte satyamintonoyi, ii vintenoyi
jagame
asa mohamulu dariranikoyi
anyulake nii sukhamu an(m)kita moyii,
anyulake....
badhe saukhyamane bhavanaraniivoy
aa yeruke niscalaanandamoy, brahmanandamoy
jagame

No comments:

Labels