Wednesday, August 8, 2007

Khushi - Aaduvari matalaku

Your Ad Here

Aaduvaari Maatalaku Ardhaale Verule Aaduvaari Maatalaku Ardhaale Verule
Ardhaale Verule Ardhaale Verule Ardhaale Verule Ardhaale Verule

Aligi Tolagi Nilichinacho Chelimi Jeya Rammanile
Aligi Tolagi Nilichinacho Chelimi Jeya Rammanile
Chorava Chesi Rammanucho Mariyaadaga Pommanile
Chorava Chesi Rammanucho Mariyaadaga Pommanile

Aaduvaari Maatalaku Ardhaale Verule Aaduvaari Maatalaku Ardhaale Verule
Ardhaale Verule Ardhaale Verule Ardhaale Verule Ardhaale Verule

Visigi Nasigi Kasirinacho Vishayamasalu Ishtamule
Visigi Nasigi Kasirinacho Vishayamasalu Ishtamule
Tarachi Tarachi Oosadigina Sarasaminka Chaalanile
Tarachi Tarachi Oosadigina Sarasaminka Chaalanile

Aaduvaari Maatalaku Ardhaale Verule Aaduvaari Maatalaku Ardhaale Verule
Ardhaale Verule Ardhaale Verule Ardhaale Verule Ardhaale Verule

No comments:

Labels